Informatieavond ‘Uw huis klaar voor de toekomst’

Op woensdag 25 april 2018 organiseerde Energie Actief Soest een goed bezochte informatieavond in de Emmakerk. Ruim 70 inwoners van Soest kwamen naar de bijeenkomst om te horen hoe ze hun huis op een verantwoorde manier naar ‘nul-op-de-meter’ kunnen brengen. Henk Seinen (Seinenergie) was gastspreker/ Hij is één van de meest ervaren adviseurs op dit gebied en nam de aanwezigen mee in een verhaal waarin isolatie, ventilatie, verwarming en opwekking de revue passeerden. Meer weten? 

Informatieavonden over financiering energiebesparing bij VvE’s

RVO en het Nationaal EnergiebespaarFonds (NEF) organiseren op 28 september en 6 oktober informatiebijeenkomsten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en VvE-beheerders. Het NEF geeft uitgebreide informatie over hoe VvE’s energiebesparende maatregelen kunnen financieren met de Energiebespaarlening. Ze vertellen hoe het aanvraagproces verloopt, wat er nodig is om tot een financiering te komen en aan welke voorwaarden de VvE moet voldoen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geeft informatie welke subsidies er zijn voor energiebesparende maatregelen en voor duurzame warmteopties. Informatie en aanmelding:

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/informatiebijeenkomst-vve-energiebespaarlening-en-subsidies-energiebesparing-eigen-huis.

 

Voorstel om salderingsregeling te verlengen tot 2023

In tegenstelling tot diverse berichten in de media en websites is er nog geen besluit genomen om de salderingsregeling te verlengen. Demissionair minister Kamp stelde in een brief (juni 2017) aan de tweede kamer voor om de salderingsregeling te verlengen tot en met eind 2022. Het nieuwe kabinet zal hierover een beslissing moeten nemen. Vooralsnog is de salderingsregeling dus gegarandeerd tot en met 31 december 2019.

Minister Kamp roept in zijn brief toekomstige kabinetten op om eigenaren van zonnepanelen een terugverdientijd van maximaal 7 jaar te blijven garanderen.

Keuzehulp Led verlichting

5 juli 2017. Tegenwoordig zijn er veel soorten ledlampen in de winkel te koop. Omdat het verwisselen van een halogeenlamp niet zo makkelijk is als een gloeilamp heeft Milieu Centraal een keuzehulp gemaakt. In vijf stappen legt Milieu Centraal uit waar je op moet letten als je een ledlamp wilt kopen. Zo worden miskopen voorkomen. Lees MEER.

Ook op de website van Energie Actief Soest vindt u informatie over zuinige verlichting. Kijk HIER.

 

Nieuw convenant Energiebesparing gebouwde omgeving

5 juli 2017. Op dinsdag 23 mei 2017 hebben de brancheverenigingen Energie Nederland, Netbeheer NL, Uneto-Vni en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken een convenant getekend voor een extra impuls aan de bestaande woningvoorraad.

De titel is Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving (ook link naar het convenant). Energiebedrijven en installatiebedrijven zullen een meer actieve rol gaan pakken in het communiceren over en aanbieden van diensten en producten rondom de installatie van de slimme meter. Op inbreng van VNG en Bouwend Nederland is er een stevige relatie met de energieloketten en de regionale aanpakken gelegd, zie met name hoofdstuk 6 van het convenant. Energiebedrijven en installateurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten, maar zullen deze wel zoveel mogelijk afstemmen en waar mogelijk ook samen oppakken met regio’s en loketten.

Op brancheniveau worden afspraken gemaakt hoe uitvoering gegeven kan worden aan met name hoofdstuk 6 van het convenant. Via de regiocoördinatoren en deze nieuwsbrief houdt de VNG jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Vergelijking duurzaamheid isolatiematerialen

5 juli 2017. Milieu Centraal heeft het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) de milieubelasting van verschillende isolatiematerialen laten vergelijken. Als je je huis gaat isoleren heb je keuze uit vele materialen. Van die keuze hoef je gelukkig niet wakker te liggen. Vrijwel alle isolatiematerialen hebben een lage milieubelasting. Wat je ook kiest, isoleren is vrijwel altijd zeer gunstig voor het milieu! Alleen schapenwol en gespoten PUR met HFK’s (wordt gebruikt bij vloerisolatie) raadt Milieu Centraal op milieugronden af.

Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo is de productie-energie al in enkele maanden tot twee jaar terugverdiend. In het algemeen kun je zeggen: de verschillen in milieubelasting tussen isolatiematerialen onderling zijn erg klein vergeleken met de milieuwinst van het isoleren. Alleen gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol zijn beduidend slechter voor het milieu dan alle andere materialen. Milieu Centraal adviseert om die materialen te vermijden omdat er voldoende goede alternatieven zijn.

Lees MEER over de vergelijking van isolatiematerialen en tips van Milieu Centraal.

 

 

Subsidiebedragen warmtepompen veranderen (ISDE)

5 juli 2017. Per 1 juli 2017 veranderen de subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen. Wie na 30 juni de subsidie aanvraagt, kan tot 600 euro minder subsidie ontvangen, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp. Voor de kleinste lucht-water warmtepompen stijgen de vergoedingen. De subsidiebedragen voor bodem-water warmtepompen wijzigen niet. Het Ministerie van Economische Zaken stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het budget voor 2017 wordt daarmee verhoogt tot 90 miljoen euro. Lees MEER.

 

Budget voor subsidie ‘Energiebesparing Eigen Huis’ is op!

28 april 2017. Let op: Het budget van de subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis’ voor eigenaar-bewoners is op. Voor VvE’s is er nog wel subsidie beschikbaar. Aanvragen van subsidie heeft nu dus in ieder geval voorlopig geen zin.

Zoals al werd verwacht is de subsidie voor eigenaar-bewoners nu definitief op. Het heeft voor eigenaar-bewoners dus geen zin meer om een aanvraag indienen. Het is wel zinvol het nieuws in de gaten te houden, want het ziet ernaar uit dat de nieuwe regering veel zal willen investeren in verdere verduurzaming van bestaande woningen. Als er daarover nieuws is, dan zult u dat zo snel mogelijk op deze plek kunnen lezen.

Opnieuw gratis Energieadvies, nu voor de 200ste vragensteller  

Zaterdagmiddag 11 maart 2017 meldde zich de 200ste vragensteller bij het Energieloket Soest. Het gaat om een inwoner van de Steenhoffstraat. Voor deze vragensteller is er, net als eerder bij vraag 100, een gratis Energieadvies. Het Energieloket Soest startte op 1 januari 2016, nu ruim een jaar geleden. Het wordt beheerd door burgerinitiatief Energie Actief Soest. De verwachting was dat er jaarlijks zo’n 50 bezoekers vragen zouden stellen. Maar het Energieloket blijkt te voldoen aan een veel grotere behoefte.

Het energieloket is bedoeld om inwoners van Soest op weg te helpen, die hun woning comfortabel en energiezuinig willen maken. Het afgelopen jaar hebben al veel inwoners de adviezen gebruikt om een stap in die richting te zetten. Daarover kunt u meer lezen in het jaarverslag 2016. Zo zorgen inwoners van Soest ervoor dat de doelstelling van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn dichterbij komt.

 

100ste vragensteller Energieloket Soest wint een gratis Energieadvies

Donderdagavond 30 juni 2016 meldde zich de 100ste vragensteller bij het Energieloket Soest. Dat 100 inwoners van Soest in zo korte tijd (precies 6 maanden) gebruik maken van deze nieuwe informatie- en actiemogelijkheid, bewijst dat mensen aan de slag willen met energiebesparing.  

De 100ste bezoeker werd winnaar van een gratis energieadvies. Na dit energieadvies weet hij welke maatregelen het meest zinvol zijn in zijn huis om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Normaal kost dit energieadvies €109,50, maar door een subsidie van de gemeente Soest betalen inwoners van Soest maar €49,50. Inmiddels hebben al 17 inwoners van Soest gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zo’n professioneel en onafhankelijk energieadvies aan te vragen via het Energieloket.

Gratis thermokaart

Zijn de muren van uw huis goed geïsoleerd? Daar bent u zo achter met de ThermoCard®. Deze slimme kaart meet de binnentemperatuur van uw buitenmuren. En zo weet u binnen vijf seconden of ze voldoende geïsoleerd zijn. De slimme ThermoCard® bestaat uit een dunne thermometer. Door deze aan de binnenkant tegen een buitenmuur te houden, geeft de kaart aan of uw muur beter geïsoleerd kan worden. De ThermoCard® werkt het beste als de temperatuur buiten rond het vriespunt ligt. Wijkt de temperatuur flink af van de binnentemperatuur, dan zijn de muren van uw woning waarschijnlijk slecht geïsoleerd.

De thermokaart kunt u bestellen bij Stichting Natuur en Milieu. Ga naar https://www.slimwoner.nl/thermocard/ en vraag de kaart aan met het aanvraagformulier.

Met de juiste isolatiemaatregelen is uw huis een stuk comfortabeler en bovendien een stuk energiezuiniger! Bij Energieloket Soest zijn er ook nog andere mogelijkheden om erachter te komen af uw huis energiezuiniger en comfortabeler kan worden. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Energie besparen met zon

Voor particulieren, bedrijven en overheden met een geschikt dak, is investeren in een eigen zonne-installatie financieel interessant. Gaat u zonne-energie opwekken? Dan kunt u profiteren van verschillende subsidies en fiscale regelingen van de overheid. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u er meer over. Lees MEER.