Vooraf: waarom een Fonds Energieadvies?

Voor veel mensen is er een hoge drempel om energie te gaan besparen. Niet omdat ze niet willen en zelfs vaak niet omdat ze er geen geld voor over hebben. De grootste hobbel is vaak dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen. Met Energieloket proberen we die drempel te verlagen. Door informatie te geven, maar ook door ‘handelingsperspectief’ te bieden: handvatten wat u zou kunnen doen. Daarbij is het goedkope Energieadvies een middel om u te helpen om te bepalen waar in uw huis kansen liggen. Het is een Fonds, dat de drempel wil verlagen zodat het voor zoveel mogelijk inwoners van Soest mogelijk wordt om zich professioneel te laten adviseren over mogelijkheden om energie te besparen. 

Wat is het Fonds Energieadvies?

Het Fonds Energieadvies is door de gemeente Soest ingesteld op verzoek van burgerinitiatief Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest. Het Fonds is ondergebracht bij Stichting Soest Duurzaam en word uitgevoerd door Energieloket Soest.

Over privacy

Het Energieloket Soest is bedoeld om mensen te helpen. Op weg te helpen om aan de slag te gaan met energiebesparing. We hebben geen enkel commercieel doel. De gemeente Soest is de afzender en de uitvoering wordt gedaan door burgerinitiatief Energie Actief Soest (meer informatie onder de knop ‘Verantwoording’ in het menu van deze website). Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van Stichting Soest Duurzaam, een stichting zonder winstoogmerk.

Energieloket Soest gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die we van u krijgen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van het Energieloket.

Verantwoording voorwaarden

De eerste twee voorwaarden spreken voor zich:

  1. u kunt alleen van de korting gebruik maken als u inwoner bent van de gemeente Soest en
  2. u mag slechts één keer van de regeling gebruik maken.

De andere voorwaarden verantwoorden we hierna.

U bent ermee akkoord dat Energieloket Soest een kopie krijgt van het Energieadvies

Het Energieadvies is een belangrijke eerste stap op weg naar een energiezuinig en comfortabel huis. Maar tegelijk geldt, dat het dan eigenlijk nog moet beginnen. We hopen natuurlijk dat u ook de volgende stap(pen) zet en investeert in energiebesparende maatregelen. Ook in dat vervolgtraject willen we u verder helpen.

Als wij een kopie ontvangen van het Energieadvies, zullen we u daarom op basis van de uitkomsten handvatten aanreiken voor mogelijke vervolgstappen. Want als u alsnog zelf alles moet uitzoeken op internet, dan kan dat opnieuw een drempel zijn. U ontvangt dus van ons een adviserend mailtje over mogelijke vervolgstappen. Dat is helemaal vrijblijvend. Of u er wat mee wilt doen, dat is aan u.

In ons advies zullen we ook een verbinding leggen met Soester bedrijven. Energieloket Soest is er in de eerste plaats voor inwoners van Soest die aan de slag willen met energiebesparing. Maar we bieden ook Soester ondernemers de kans zich op het Energieloket te presenteren. Dat is omdat we denken dat een lokale ondernemer een aantal voordelen heeft. Energie Actief Soest geeft daaraan op zijn website speciale aandacht. Op Energieloket Soest vindt u dus ook Soester bedrijven, die aangeven u te kunnen helpen als u energiebesparende maatregelen overweegt. Die vindt u via de knop ‘Soester bedrijven’ in de menubalk. 

U geeft Energieloket Soest na een verzoek daartoe, inzicht in vervolgstappen die u zet na ontvangst van het Energieadvies, ook als u daaraan geen vervolg geeft.

Energieloket Soest houdt bij wat er met zijn adviezen gebeurt.  Eens per jaar leggen we verantwoording af aan de gemeente Soest.Daarvoor hebben we deze informatie van u nodig.. De gemeente Soest legt op haar beurt weer verantwoording af aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op die manier komt er inzicht in de bijdrage van gemeenten aan het Energieakkoord van 2014. Meer informatie over het ‘Energieakkoord’ vindt u onderaan deze pagina bij 1).

U geeft Energieloket Soest na een verzoek daartoe inzicht in opdrachten die voortvloeien uit het Energieadvies. U bent zich ervan bewust dat Energieloket Soest de subsidie terug kan vragen van de opdrachtnemer, die werkzaamheden voor u gaat verrichten die voortvloeien uit het Energieadvies.

Het Fonds Energieadvies wil zoveel mogelijk inwoners van Soest met een bijdrage helpen. Daarom is met de ondernemers die zich op het Energieloket Soest presenteren afgesproken dat ze de bijdrage van € 60 (gedeeltelijk) terug betalen als een Energieadvies leidt tot een opdracht. Daarom vragen we van u om ons inzicht te geven in opdrachten die voortkomen uit het advies. Dat hoeft u niet ‘spontaan’ te doen (mag wel), maar als we ernaar vragen, dan bent u wel verplicht dit aan ons te laten weten.

Zo kunnen we met het geld uit het Fonds zoveel mogelijk Soesters helpen. We hebben deze afspraken alleen met de bedrijven die u op Energieloket Soest vindt. Maar u bent niet verplicht om opdrachten te verlenen aan deze bedrijven. U mag altijd zelf beslissen wie u de opdracht gunt. De verplichting om de naam van een eventuele opdrachtnemer (op verzoek) aan ons door te geven geldt overigens wel voor alle bedrijven.

  1. In een ‘Energieakkoord’, afgesloten in 2014, hebben zo’n 40 Nederlandse organisaties afspraken gemaakt met de Nederlandse overheid om aan de slag te gaan met energiebesparing. Gemeenten spraken in het kader van het Energieakkoord met elkaar af, dat ze allemaal een Energieloket zouden inrichten om hun inwoners te adviseren. Het Energieloket Soest wil inwoners van Soest helpen om aan de slag te gaan met energiebesparing. Het Fonds Energieadvies is een activiteit van Energieloket Soest en bedoeld om  inwoners van Soest te stimuleren energie te besparen.

Let wel: u houdt de regie!

Deze informatie is bedoeld om u duidelijk te maken waarom we aan de toekenning van de subsidie op het Energieadvies een aantal voorwaarden stellen. Maar er is één belangrijk kernpunt dat u moet onthouden. U bepaalt wat met het advies gebeurt en door wie. U houdt de regie.